Zoek OmroepFoto's
curl.function.php 001home | b_index.php

Over Jan Moene

- Ingezonden door Jan de Vries

Op deze OmroepFoto :

Dat er sabotage gepleegd werd in de oorlog was duidelijk. Vooral Jan Moene (technicus bij de VARA, later werkzaam bij de NTS), pleegde veel verzet, zonder dat er een schuldige kon worden aangewezen

In 1932 bestonden er illegale verbindingen van mensen, waaronder Jan Moene en  zijn Chef Technische dienst Dick Fruin. De VARA had een amateur zendvergunning welke veel te groot vermogen had. Hun roepletters : PAoAR.(AR betekende : arbeiders radio). Niemand van de VARA wist daar iets van af. In de Radio encyclopedie van 1939 wordt gemeld : radioamateur Jan Moene had ook een zendvergunning :  PAoJM, Johan deWitstraat17 in Hilversum

Jan Moene werkte bij de VARA als technicus, maar later kwam hij gedwongen in dienst van de Nederlandse Omroep 1941-45, waar hij veel sabotage pleegde

De radiostudio's verloren in 1941 hun namen. Zo werd de Kro studio Studio B in de oorlog. Deze was voorzien van een moderne klimaatinstallatie met kolenstook. Zodoende was het een koud kunstje om voor de platen een warm plekje te zoeken. Mussert en zijn mannen wachtten op een avond vergeefs op de uitzending. De langspeel platen waren krom getrokken en dus niet uitzendbaar

Ook nam Jan Moene met collega  Adrie Lievense tijdens de Weermachtconcerten pistolen mee uit de leren jassen van de Duitsers. Na afloop ontstond er heibel, maar de pistolen werden nooit teruggevonden

Bijna overleeft Jan Moene de oorlog niet. Als geen er geen stroom meer is, neemt hij een batterijontvanger mee naar huis. Bij een inval in zijn huis vond de Feldgendarmerie deze ontvanger. Mevrouw Moene waarschuwde haar man in Studio A (van de AVRO). Collega Prachthauser redde hem van een arrestatie door een list te bedenken

Uiteindelijk stap hij over van de NRU naar de NTS. Hij gaat op 1 augustus 1960 naar de oude Ambachtschool in Bussum. De NTS had deze in gebruik genomen voor filmnasynchronisatie

Ode dus aan Jan Moene

Op de foto : zijn afscheid van het operationele werk,

Jan de Vries