Zoek OmroepFoto's
curl.function.php 001home | b_index.php

DutchView is nu NEP

- Foto: Edwin Duller

Op deze OmroepFoto :

In 1988 werd het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd en kreeg het de naam NOB: Nederlands Omroepproductie Bedrijf. In 2002 werd de meercamera-tak daarvan afgesplitst en kreeg de naam DutchView.

Met ingang van 1 januari jl. is DutchView onderdeel geworden van het Amerikaanse bedrijf NEP: North East Pennsylvania.

Vanaf nu wapperen de vlaggen van het NEP op het Mediapark.

De naam DutchView is hiermee geschiedenis geworden.

(aangepaste tekst van Hylke Beerstra)