Zoek OmroepFoto's
curl.function.php 001home | b_index.php

Oude camera's

- Ingezonden door Hylke

Hallo Hylke,   Helaas stond er vandaag nog geen tekst omtrent de foto van de afgelopen week in de Gooi en Eemlander. Wellicht zijn de paasdagen de oorzaak van het niet plaatsen of staat het er gewoon niet elke week in.

Daarom hier enige uitleg voor oud TV medewerkers. Ik zelf ben in 1952 bij de NTS gaan werken, dus heb ik de introductie van deze camera meegemaakt. Ook heb ik indertijd een artikel in het blad Aether geschreven over de reportagewagen 9, die nu in het aparte gebouwtje bij het museum Beeld en Geluid staat. In dat blad staat de komst van deze wagen uitvoerig beschreven. Maar meer in het bijzonder: bij de start van de Televisie in studio Irene werd er uitgegaan van een door Philips geïnstalleerde uitrusting met een drietal camera's met als opneembuis een door Philips gemaakte beeldiconoscoop', een nogal veel licht vragende camera. Een van de laatste keren, dat deze, in een reportagewagen geplaatste camera, werd gebruikt, was voor de allereerste Eurovisie uitzending, die door de NTS werd verzorgd in het voorjaar van 1954. Deze uitzending was in de open lucht, dus licht genoeg. Maar voor uitzendingen, vanuit theaters etc. kwamen er nogal wat klachten vanwege het vele licht, dat nodig was. Omdat Philips geen camera's maakte, die een minder lichtgevoelige opneembuis bezat, werd er na informatie bij omringende landen gekozen voor een Duitse firma. Fernseh Gmbh bouwde, eerst met een Engelse opneembuis, later een door Fernseh vervaardigde Beeldorthicon. 

Op deze foto is een van de eerste camera’s te zien, die in de tweede helft van1954 bij de NTS geleverd werd. Het type nummer was K.O.A, wat een afkorting was van Kamera Ortihicon, type A. In de opengeklapte camera zit deze opneembuis in de horizontale grijze koker, waarin de afbuigspoelen en de focusseer spoelen zaten. In de gebruikelijke dichte camera werden deze op de lenzen gericht. Op de lenzen-schotel zaten om verschillende uitsneden te bereiken, lenzen afkomstig voor kleinbeeldcamera’s, met brandpuntafstanden van 50 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm en 300mm. Zoomlenzen waren in die begintijd nog niet leverbaar, maar later toegeleverd. De foto is waarschijnlijk gemaakt in een van de werkruimten, zo te zien niet in de reportagewagen. Op de achtergrond zijn een aantal in koffervorm uitgevoerde units te zien, met name de monitoren. Daaronder waren de camera-ketens met uitklapbare bedienlessenaar, maar niet op deze foto zichtbaar. De camera's staan op een houten statief van het merk Ascania. De eerste camera's van dit type werden ingebouwd in de van oorsprong door Philips geleverde Opleg-reportage wagen, van het merk DAF, een indertijd als bus na de oorlog gebruikelijke wagen. Deze wagen werd dan ook "Trein 1" genoemd. Toen een paar jaar later door de NTS zelf een tweede reportagewagen gebouwd werd, met eveneens dezelfde camera's, werd deze "Trein 2” genoemd.

De Fernseh- camera's uit de Philips wagen werden overgeplaatst naar de daarop volgende wagen, die inmiddels de negende wagen was. maar toch "Trein 1" heette. Op de foto staan, links de heer BW. Goorhuis, toenmalig chef van de afdeling Installatie NTS. Daar achter staat de heer Pieter de Vlaam, (zichtbaar met zijn hand), destijds waarnemend Hoofd van de Technische Dienst van de NTS. Op de camera rustend, is de heer Ingenieur CJ. Mol te zien, destijds Hoofd van de Technische Dienst NTS. De man op de voorgrond, die met de lenzen bezig is, is de heer AH. Munnik, destijds lid van de afdeling Meting- en Beproeving van de afdeling Instantie. De eerst genoemden zijn inmiddels overleden, de laatst genoemde is mij verder onbekend. Camera's van Fernseh Gmbh, inmiddels Generatie "E ", zijn, als laatste zwart-wit camera in gebruik gebleven, totdat de Kleurencamera’s in studio 3 in gebruik werden genomen.   Tot zover mijn herinneringen omtrent de camera en de personen, die op de foto te zien zijn.   Met vriendelijke groet, Rik Brugman. oud chef Beeldtechniek NTS/NOS