Zoek OmroepFoto's
curl.function.php 001home | b_index.php

50 jaar tv-decor

- Ingezonden door Jan de Vries

Op deze OmroepFoto :

Over het onderzoeksproject ’50 jaar tv-decor’ :

Van Jan de Vries kreeg ik een link naar '50 jaar tv-decor'. Klik hier…

Het onderzoek heeft een looptijd van een jaar (van 1 oktober 2013 tot 1 oktober 2014) en heeft drie doelen waarbij verschillende onderzoeksvragen horen:


1. Een geschiedschrijving van de Afdeling Dekorontwerp van de NTS/NOS/NOB. Wie werkten er wanneer op de Afdeling Decorontwerp/als decorontwerper voor televisie? Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de afdeling?


2. Ontsluiting van het ontwerperfgoed. Wat is er aan ontwerpersarchieven bewaard gebleven? Hoe zien die collecties eruit en wie beheert ze? Kan het erfgoed gedigitaliseerd en online gepubliceerd worden?


3. Een canon van het Nederlandse televisiedecor. Wat zijn de artistieke, vakspecifieke en tv-technische ontwikkelingen in het Nederlandse televisiedecor? Aan welke selectie van programma’s is die ontwikkeling te zien?