Zoek OmroepFoto's
curl.function.php 001home | b_index.php

Vinten dolly

- Ingezonder door Herman Ottink (Herby)

Op deze OmroepFoto : OmroepFoto 1195 : handgeduwde Vinten dolly
OmroepFoto 1195 : handgeduwde Vinten dolly

Herman Ottink wilde graag een afbeelding hebben van een „handgeduwde” Vinten dolly

Foto 1195 van deze site toont zo’n dolly

Reacties :

Herman Ottink - Hartelijk dank Willem voor je inspanningen, er waren een paar handgeduwde dolly's, maar zonder de dollyduwer en daar gaat het om. Dit is voor een artikeltje in het clubblad van Videoclub Velsen; over het TV maken in de jaren 60-70 in de vorige eeuw. Het gaat om informatie over de aftandse handgeduwde Vinten dolly, zoals die indertijd door de NTS gebruik werd in de studio's Vitus, Studio 3 (Eltheto Bussum), Studio Irene, ook in Bussum, maar ook in Studio Bellevue in Amsterdam.

Herman over de dollyrijder : "De dollyrijder-duwer is niet noodzakelerwijs cameraman. Wel is het van voordeel voor de cameraman, die de camera bedient. De duwer werkt op aanwijzingen van de man vóór hem, dit met uitsluitend handgebaren.  Die moeten begrepen worden, omdat alles zonder woorden gaat i.v.m. open microfoons, waarvan niemand weet, of ze niet openstaan. (behalve de geluidtechnicus)

Dit stommetje spelen moet geleerd worden, temeer daar de cameraman hiervoor maar één hand vrij heeft en ook niet kan omkijken. Vergelijk het met de man beneden onder de kraandrijver, men werkt het liefst met zichtbare signalen.

Veelal werd na verloop van tijd zo'n duwer ook cameraman, meestal diegene die het werk goed aanvoelde.  Dollyrijden is niet zomaar iets. Er moeten soms zeer ingewikkelde patronen gereden worden, ook omdat TV maken continuïteit inhoud. Vaak moest camera 1, welke altijd op deze dolly stond, langdurig door de andere camera's worden vrijgehouden voor het maken van een nieuwe instelling.

Ook over dit chapiter heb meer dan eens cursus gegeven aan nieuwe medewerkers die nog moesten worden aangenomen. Daarvoor stond er ook zo'n exemplaar op de Media Academie Santbergen hier in Hilversum. Leuk, hele dagen omgaan met jongelui en veel speelgoed!  Hier komt ook de kreet vandaan: "Het kan wel, maar niet iedereen kan het” ! Alsook: "Voor beginners en gevorderden en ook voor hen die nooit zullen leren".

Op deze OmroepFoto : <Optional>